گروه تکفانت
جستجو
6215000 0
توسط مارک :

گیتوی ویپ

 • توضیحات
 • مدیریت
 • وزن
 • ابعاد
 • اشکال قابل نصب
 • میزان مناسب رطوبت محیط
 • دمای مناسب کار
 • مصرف انرژی
 • نوع منبع تغذیه خارجی
 • پورت های تغذیه شونده با POE
 • تعداد تماس های همزمان
 • کشف و تنظیم خودکار
 • نوع DTMF
 • پروتوکل های فشرده سازی
 • پروتوکل های شبکه
 • پشتیبانی از فکس
 • نوع و تعداد E1
 • نوع پورت شبکه
 • تعداد پورت شبکه
 • پورت کنسول
 • نوع پورت FXO
 • تعداد پورت های FXO
 • نوع پورت FXS
 • تعداد پورت های FXS
 • پورت جانبی
 • قابلیت POE
 • قابلیت E1
 • پورت FXO
 • پورت FXS
 • وضعیت فروش
 • نوع پلتفرم
 • خانواده یا سری محصول
 • شناسه سفارش
نوع نمایش :
مقایسه
گیتوی ویپ GXW4104 گرنداستریم - Grandstream VoIP Gateway GXW4104
امتیاز کاربران ( 2نفر ) 5
موجود
مقایسه
گیتوی ویپ MX120-NA-2U-C نیوراک - NewRock VoIP Gateway MX120-NA-2U-C
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
گیتوی ویپ MX120-NA-2U-F نیوراک - NewRock VoIP Gateway MX120-NA-2U-F
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
گیتوی ویپ MX120-NA-2U-E نیوراک - NewRock VoIP Gateway MX120-NA-2U-E
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
گیتوی ویپ MX120-NA-2U-D نیوراک - NewRock VoIP Gateway MX120-NA-2U-D
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
گیتوی ویپ MX60-32S/16B نیوراک - NewRock VoIP Gateway MX60-32S/16B
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
گیتوی ویپ MX60-48FXOB نیوراک - NewRock VoIP Gateway MX60-48FXOB
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
گیتوی ویپ MX60-32FXO نیوراک - NewRock VoIP Gateway MX60-32FXO
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
گیتوی ویپ MX60-16FXO نیوراک - NewRock VoIP Gateway MX60-16FXO
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
گیتوی ویپ MX60-24S/24B نیوراک - NewRock VoIP Gateway MX60-24S/24B
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
گیتوی ویپ MX60-24SB نیوراک - NewRock VoIP Gateway MX60-24SB
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
گیتوی ویپ MX60-16S/16 نیوراک - NewRock VoIP Gateway MX60-16S/16
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
گیتوی ویپ MX60-40S/8B نیوراک - NewRock VoIP Gateway MX60-40S/8B
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
گیتوی ویپ MX60-24S/8B نیوراک - NewRock VoIP Gateway MX60-24S/8B
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
گیتوی ویپ MX60-8S/8 نیوراک - NewRock VoIP Gateway MX60-8S/8
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
گیتوی ویپ MX60-48SB نیوراک - NewRock VoIP Gateway MX60-48SB
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
گیتوی ویپ MX60-32SB نیوراک - NewRock VoIP Gateway MX60-32SB
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
گیتوی ویپ MX60-16S نیوراک - NewRock VoIP Gateway MX60-16S
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
گیتوی ویپ MX8A-8FXO نیوراک - NewRock VoIP Gateway MX8A-8FXO
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
گیتوی ویپ MX8A-4S/4 نیوراک - NewRock VoIP Gateway MX8A-4S/4
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
گیتوی ویپ MX8A-6S/2 نیوراک - NewRock VoIP Gateway MX8A-6S/2
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
گیتوی ویپ MX8A-8S نیوراک - NewRock VoIP Gateway MX8A-8S
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
گیتوی ویپ HX422E نیوراک - NewRock VoIP Gateway HX422E
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی ویپ HX422E نیوراک

NewRock VoIP Gateway HX422E

2 پورت خط شهری FXO

2 پورت داخلی FXS

2 پورت شبکه WAN
اطلاعات بيشتر
مقایسه
گیتوی ویپ HX440E نیوراک - NewRock VoIP Gateway HX440E
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

در حال بازیابی ...