گروه تکفانت
جستجو
1219000 0
توسط مارک :

ماژول های ویپ

 • توضیحات
 • میزبان سازگار
 • برند میزبان
 • شکل نصب
 • تعداد پورت FXO
 • تعداد پورت FXS
 • پورت FXO
 • پورت FXS
 • وضعیت فروش
 • خانواده یا سری محصول
 • شناسه سفارش
نوع نمایش :
مقایسه
1GSM -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

1GSM

1 GSM Port Module
403000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
2FXOS -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

2FXOS

2 FXO Ports & 2 FXS Ports Module

518000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
2GSM -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

2GSM

2 GSM Ports Module

679000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
4FXO -
امتیاز کاربران ( 4نفر ) 5
موجود

4FXO

4 FXO Ports Module

518000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
32EM -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

32EM

Echo Cancellation Module for 32 Channels
932000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
گیتوی ویپ MX120-IF-24FXO نیوراک - NewRock VoIP Gateway MX120-IF-24FXO
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
گیتوی ویپ MX120-IF-16FXO نیوراک - NewRock VoIP Gateway MX120-IF-16FXO
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
گیتوی ویپ MX120-IF-12S/12X نیوراک - NewRock VoIP Gateway MX120-IF-12S/12X
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
گیتوی ویپ MX120-IF-16S/8X نیوراک - NewRock VoIP Gateway MX120-IF-16S/8X
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
گیتوی ویپ MX120-IF-8S/8X نیوراک - NewRock VoIP Gateway MX120-IF-8S/8X
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
گیتوی ویپ MX120-IF-16S نیوراک - NewRock VoIP Gateway MX120-IF-16S
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
گیتوی ویپ MX120-IF-24S نیوراک - NewRock VoIP Gateway MX120-IF-24S
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
1PRI -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

1PRI

1 PRI Port Module

736000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
4BRI -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
4FXS -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

4FXS

4 FXS Ports Module

460000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
4GSM -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

4GSM

4 GSM Ports Module

1219000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
FXO200 -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
FXOS -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

FXOS

1 FXO Port & 1 FXS Port Module

0
اطلاعات بيشتر
مقایسه
FXS200 -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

در حال بازیابی ...