گروه تکفانت
جستجو
550000 260000
توسط مارک :

کلید ماژول

نوع نمایش :
مقایسه
کلید ماژول GXP2200EXT گرنداستریم - Grandstream Expansion Module GXP2200EXT
امتیاز کاربران ( 1نفر ) 5
موجود

کلید ماژول GXP2200EXT گرنداستریم

Grandstream Expansion Module GXP2200EXT

امکان نمایش 20 داخلی در هر صفحه

امکان اتصال با حداکثر 40 داخلی
690000
550000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
کلید ماژول GXP2020EXT گرنداستریم - Grandstream Expansion Module GXP2020EXT
امتیاز کاربران ( 1نفر ) 5
موجود

کلید ماژول GXP2020EXT گرنداستریم

Grandstream Expansion Module GXP2020EXT

امکان نمایش 56 داخلی در هر صفحه

امکان اتصال با حداکثر 40 داخلی
436000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
کلید ماژول GXP2120EXT گرنداستریم - Grandstream Expansion Module GXP2120EXT
امتیاز کاربران ( 1نفر ) 5
موجود

کلید ماژول GXP2120EXT گرنداستریم

Grandstream Expansion Module GXP2120EXT

امکان نمایش 56 داخلی در هر صفحه

امکان اتصال با حداکثر 40 داخلی
368000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
کلید ماژول SPA500S سیسکو - Cisco Attendant Consol SPA500S
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
کلید ماژول SPA500DS سیسکو - Cisco Attendant Consol SPA500DS
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

در حال بازیابی ...