گروه تکفانت

Cisco Systems

نوع نمایش :
مقایسه
پیشنهاد ویژه
گوشی تلفن ویپ  CP-8865-K9 سیسکو - Cisco IP Phone CP-8865-K9
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
گوشی تلفن ویپ SPA514G سیسکو - Cisco IP Phone SPA514G
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
اکسس پوینت WAP371-E-K9 سیسکو - Cisco Access Point WAP371-E-K9
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
گوشی تلفن ویپ SPA508G سیسکو - Cisco IP Phone SPA508G
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
گوشی تلفن ویپ  CP-8841-K9 سیسکو - Cisco IP Phone CP-8841-K9
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
کلید ماژول SPA500DS سیسکو - Cisco Attendant Consol SPA500DS
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
کلید ماژول SPA500S سیسکو - Cisco Attendant Consol SPA500S
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
گوشی تلفن ویپ SPA525G2 سیسکو - Cisco IP Phone SPA525G2
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
گوشی تلفن ویپ SPA509G سیسکو - Cisco IP Phone SPA509G
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
گوشی تلفن ویپ SPA512G سیسکو - Cisco IP Phone SPA512G
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
پیشنهاد ویژه
گوشی تلفن ویپ SPA504G سیسکو - Cisco IP Phone SPA504G
امتیاز کاربران ( 1نفر ) 5
موجود
مقایسه
پیشنهاد ویژه
گوشی تلفن ویپ SPA303-G3 سیسکو - Cisco IP Phone SPA303-G3
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
اکسس پوینت WAP571E-E-K9 سیسکو - Cisco Access Point WAP571E-E-K9
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
اکسس پوینت WAP571-E-K9 سیسکو - Cisco Access Point WAP571-E-K9
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
اکسس پوینت WAP361-E-K9 سیسکو - Cisco Access Point WAP361-E-K9
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
اکسس پوینت WAP150-K9 سیسکو - Cisco Access Point WAP150-K9
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
گوشی تلفن ویپ SPA502G سیسکو - Cisco IP Phone SPA502G
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گوشی تلفن ویپ SPA502G سیسکو

Cisco IP Phone SPA502G

امکان تنظیم یک اکانت SIP

با قابلیت POE
570000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
سوییچ SF110D-08HP سیسکو    - Cisco Switch SF110D-08HP
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
سوییچ SF110D-08  سیسکو  - Cisco Switch SF110D-08
امتیاز کاربران ( 1نفر ) 5
موجود
مقایسه
ماژول DRAM 256 ویژه روترهای 2800 سیسکو - Cisco MEM-2811-256D
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
ماژول DRAM 512 ویژه روترهای 2800 سیسکو - Cisco MEM-2811-512D
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
سوییچ SF200-24P سیسکو - Cisco Switch  SF200-24P
امتیاز کاربران ( 3نفر ) 5
موجود
مقایسه
سوییچ SF100D-08 سیسکو   - Cisco Switch SF100D-08
امتیاز کاربران ( 1نفر ) 5
موجود
مقایسه
سوییچ SF100D-08P سیسکو    - Cisco Switch SF100D-08P
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

در حال بازیابی ...