گروه تکفانت

ZYCOO

نوع نمایش :
مقایسه
1GSM -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

1GSM

1 GSM Port Module
403000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
2FXOS -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

2FXOS

2 FXO Ports & 2 FXS Ports Module

518000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
2GSM -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

2GSM

2 GSM Ports Module

679000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
4FXO -
امتیاز کاربران ( 4نفر ) 5
موجود

4FXO

4 FXO Ports Module

518000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
32EM -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

32EM

Echo Cancellation Module for 32 Channels
932000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
مرکز تلفن U50 زایکو - ZYCOO U50 IP-PBX
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
مرکز تلفن U100 زایکو - ZYCOO U100 IP-PBX
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
مرکز تلفن UC510 زایکو - ZYCOO UC510 IP-PBX
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
مرکز تلفن UC520 زایکو - ZYCOO UC520 IP-PBX
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
1PRI -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

1PRI

1 PRI Port Module

736000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
4BRI -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
4FXS -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

4FXS

4 FXS Ports Module

460000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
4GSM -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

4GSM

4 GSM Ports Module

1219000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
FXO200 -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
FXOS -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

FXOS

1 FXO Port & 1 FXS Port Module

0
اطلاعات بيشتر
مقایسه
FXS200 -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
مرکز تلفن U20-A202 زایکو - ZYCOO U20-A202
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
مرکز تلفن U60 زایکو - ZYCOO U60 IP-PBX
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
مرکز تلفن U20-A211 زایکو - ZYCOO U20-A211
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
مرکز تلفن U20-A220 زایکو - ZYCOO U20-A220
امتیاز کاربران ( 1نفر ) 5
موجود
مقایسه
گوشی تلفن CooFone-D30P زایکو  - ZYCOO CooFone-D30P
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود
مقایسه
گوشی تلفن CooFone-D30 زایکو - ZYCOO CooFone-D30
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود
مقایسه
گوشی تلفن CooFone-D60 زایکو - ZYCOO CooFone-D60
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

در حال بازیابی ...